Infrastruktura

Područje obuhvata projekta u ovom trenutku sadržava samo minimalne infrastrukturne kapacitete koji su već maksimalno iskorišteni za opkrbu sela Bosanka.

Preduvjet za razvoj projekta Golf park Dubrovnik, ali i za proširenje i razvoj sela Bosanka i Gornji Brgat izgradnja je infrastrukture, kojom će se osigurati cestovni pristup, opskrba vodom i strujom te omogućiti odvodnja otpadnih i oborinskih voda.

Izgradnjom infrastrukturnih kapaciteta (struja, voda, cesta) cjelokupno područje Srđa i Gornjeg Brgata dobit će novu i bolju mogućnost razvoja i poboljšanja kvalitete življenja postojećeg stanovništva, što će se pozitivno odraziti na demografsku situaciju i ekonomiju tog područja.

Grad Dubrovnik također će imati veliku korist od projekta Golf parka Dubrovnik višestrukim poboljšanjem sadašnje opskrbe vodom.
Naime, prethodna faza razvoja projekta zahtijeva rekonstrukciju postojećeg sustava opskrbe vodom Grada, koja se sada odvija preko područja Srđa.