Novi zamah za Bosanku

 Novi zamah za Bosanku

Jedan je od osnovnih ciljeva plana unapređenje demografske strukture kako na području obuhvata plana, tako i u širem području grada Dubrovnika. Realizacijom različitih sportsko-rekreacijskih sadržaja omogučilo bi se poboljšanje kvalitete života stalnih stanovnika područja područja naselja Bosanka, ali i stalnih stanovnika širega dubrovačkog područja.

Ruralna je cjelina Bosanka 4 km sjeveroistočno od Dubrovnika. Naselje Bosanka poznato je povijesno dubrovačko trgovačko tranzitno odredište, smješteno u sredini prostrane zaravni, omeđeno trima fortifikacijskim jedinicama širega dubrovačkog obalnog obrambenog sustava: tvrđavom Imperial na Srđu, utvrdom Delgorgue na Žarkovici, objema iz 19. st., i Tumbom, nad Gornjim Brgatom, utvrđenjem iz vremena Dubrovačke Republike.

Cjelina naselja pokazuje određene odlike i ruralne tipičnosti dubrovačke okolice.

Radi podizanja cjelokupne kvalitete i razvoja sela planiramo uvesti i nove sadržaje, uglavnom ekoetno, te kvalitetno i svrhovito korištenje vanjskim površinama i parkovima.
Također planiramo rekonstruirati postojeću i sagraditi novu komunalnu infrastrukturu kako bi se omogućio kvalitetan razvoj naselja.