Novi zamah za zajednicu

 
 • Nova radna mjesta

 • Nova znanja i know-how
  Naša je želja ostvariti što bolju suradnju s lokalnom zajednicom, a jedan je od preduvjeta uzajamna razumijevanja i suradnje i aktivno sudjelovanje lokalnih stručnjaka u vođenju ovako velikog kompleksa. Pokrenuli smo razgovore s predstavnicima Sveučilišta u Dubrovniku i ACMT-om o stipendiranju mladih stručnjaka na području turizma, ali i o drugim oblicima suradnje kako bismo osposobili i educirali nove mlade snage.

 • Gosti viših platežnih mogućnosti (golferi troše 150-200 €, a samo 26 € na golf)

 • Nove hortikulturno uređene površine
  Stvaranju ekooaze na platou Srđa pridonijet će i nove hortikulturno uređene površine kojima će se moći diviti svi posjetitelji Golf parka Dubrovnik. Sve slobodne površine namjeravamo ozeleniti autohtonim biljnim vrstama karakterističnim za naše podneblje. Zelene će površine sadržavati i park-sklupture koje će oplemenjivati područje Golf parka Dubrovnik. Na posebno uređenim dječjim igralištima moći će se čuti dječji smijeh i zvuk njihove igre. Posjetitelji će za to vrijeme moći u ugodnim razgovorima s prijateljima uživati na svježem zraku i prekrasnim vidicima, jedinstvenim u svijetu.

 • Zdrav život

Sadržaji otvoreni za javnost

 • Golf PGA brend Greg Norman

 • Golf-akademija Grega Normana-(prva Greg Normanova škola u Europi)

 • Konjički klub

 • Konjičke staze

 • Biciklističke staze

 • Šetnice

 • Boćališta

 • Teniski tereni

 • Odbojkaški tereni

 • Košarkaški tereni

 • Tereni za mali nogomet

 • Linearni park (10 km)

 • Botanički vrt

 • Dječji rekreacijski park

 • Park skulptura i uređeni vrtovi

 • Parkovi za piknik i sportsko-rekreacijski parkovi

 • Trgovački centar

 • Wellness & Spa Centar

 • Holistički centar

 • Bazeni

 • Nikki Beach Club

 • Restorani

 • Barovi

 • Konobe

 • Slastičarnice

 • Vidikovci

 • Amfiteatar

 • Muzeji

 • Umjetničke galerije

 • Restaurirana Tvrđava Imperial

 • Restaurirane ostale tvrđave (Strinčera i sl.)