Studija utjecaja na okoliš

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode dalo zeleno svjetlo projektu Golf park Dubrovnik

Posljednja sjednica stručnog povjerenstva pri Ministarstvu zaštite okoliša i prirode održana je 6. ožujka 2013. godine u postupku procjene utjecaja na okoliš sportsko-rekreacijskog centra s golf-igralištem „Srđ“. Poslije rasprave, predsjednica povjerenstva i viša stručna savjetnica u Službi za procjenu okoliša pri Ministarstvu zaštite okoliša i prirode Zrinka Valetić obavijestila je javnost da je povjerenstvo jednoglasno donijelo pozitivno mišljenje o prihvatljivosti zahvata za okoliš.

Nakon više od šest godina truda i zalaganja za realizaciju projekta Golf parka Dubrovnik, i struka je potvrdila da zahvat neće štetno utjecati na okoliš i prirodu. Stav Društva Razvoj Golf od samog je početka bio da s okolišem i utjecajem na okoliš nema nikakvih kompromisa i drago nam je da je struka dokazala isto. Studija utjecaja na okoliš, na kojoj je sudjelovalo i koju je izradilo četrnaest priznatih nezavisnih stručnjaka, dokazala je svoju stručnost i potvrdila izvornost izrađenih analiza, čime je projekt Golf park Dubrovnik dobio stručnu potvrdu da ne utječe opasno na okoliš.

Na jučerašnjoj sjednici sudjelovali su članovi povjerenstva i  stručnjaci koji su izradili Studiju utjecaja na okoliš, a radi rasprave o primjedbama dobivenim tijekom javne rasprave održane u Dubrovniku, koja je završila 25. siječnja 2013. godine i koja je bila otvorena za javnost. Slijedom toga, na sjednici su članovi povjerenstva vodili raspravu o svim točkama Studije, kako bi na kraju donijeli jednoglasnu pozitivnu ocjenu o prihvatljivosti zahvata za okoliš.

U sljedećih mjesec dana, Ministarstvo zaštite okoliša i prirode dužno je donijeti Rješenje kojim će odlučiti je li zahvat uz predložene mjere zaštite okoliša prihvatljiv za okoliš ili nije. Iako pozitivno mišljenje savjetodavnoga stručnog povjerenstva pri Ministarstvu služi kao savjetodavna podloga stručnjaka za donošenje Rješenja o prihvatljivosti zahvata za okoliš, veliko je priznanje stručnjacima koji su izrađivali Studiju, ali i samom projektu Golf park Dubrovnik.

Javnosti se obratio i prokurist Društva Razvoj Golf Ivan Kusalić te istaknuo kako im je iznimno drago što je struka potvrdila tvrdnje investitora i izrađivača Studije utjecaja na okoliš koje se godinama prenose javnosti te kako nije čudno što je povjerenstvo jednoglasno prihvatilo Studiju jer je izrađena prema najvišim standardima i propisima EU.

Kako bi se omogućio nesmetan pristup informacijama, cjelovita dokumentacija i zapisnici svih sjednica povjerenstva bit će dostupni javnosti po okončanju postupka i nakon donošenja Rješenja te će s Rješenjem biti objavljeni na stranicama Ministarstva zaštite okoliša i prirode – www.mzoip.hr.