Urbanistički plan

 Urbanistički plan

Ideja golf terena na Srđu datira još iz prošlog stoljeća, odnosno iz 60-ih godina, od kada se projekt gradnje golf-igrališta i pratećih sadržaja na Srđu provlači kroz prostorne planove Grada i županije, odnosno tadašnje općine Dubrovnik. Izrada Urbanističkog plana uređenja formalni slijed aktivnosti i preduvjet za ishodovanje potrebnih dozvola za gradnju.

Procedura oko donošenja Urbanističkoga plana uređenja (UPU) započela je 21. svibnja 2013. prethodnom raspravom i nastavila se javnom raspravom o Prijedlogu urbanističkog plana uređenja „Športsko-rekreacijskog centra s golfskim igralištem i turističkim naseljem Bosanka sjever i Bosanka jug, koja je započela 21. siječnja 2013. godine te trajala trideset dana sa zaključnim datumom 20. veljače 2013. godine. 

Javno izlaganje Prijedloga urbanističkog plana uređenja „Športsko – rekreacijskog centra s golfskim igralištem i turističkim naseljem Bosanka sjever i Bosanka jug održano je u četvrtak, 24. siječnja 2013. godine, u 17 sati u kinu Sloboda u gradu Dubrovniku. Krajem 2013. godine usvojen je UPU os strane Dubrovačko-neretvanske županije.

Slušajući prijedloge naših sugrađana, u projekt Golf park Dubrovnik ugradili smo sadržaje koji će, vjerujemo, postati omiljena okupljališta obitelji i mladih. Radeći na ostvarenju vizije i na svim sljedećim koracima u razvoju Projekta, uključujući mišljenja građana i struke, te poštujući sve odredbe i smjernice Nadležnih tijela izradili smo kompletnu dokumentaciju za ishođenje Lokacijske dozvole za cijeli obuhvat projekta Golf Park Dubrovnik. U listopadu 2015. ishođena je Lokacijska dozvola od strane Ministarstva graditeljstva za cijeli obuhvat.

Glavni su ciljevi projekta Golf parka Dubrovnik očuvanje i vrednovanje postojećeg identiteta prostora, poštovanje načela održivog razvoja te postizanje nove kvalitete prostora. Obnovom i očuvanjem kulturne i povijesne baštine želimo educirati posjetitelje te stvoriti edukativno odredište.

Građanima Dubrovnika omogućit ćemo cjelogodišnju dostupnost edukativnih i sportskih sadržaja (poput škole jahanja za djecu, igrališta za djecu, teniskih terena, košarkaških terena..)

Obnovom žičare, komunikacija s Gradom pojačava se i umanjuje nepristupačnost platoa, na kojem želimo stvoriti osjećaj ugode i posebnosti.

Hortikulturnim uređenjem cjelokupnog područja autohtonim mediteranskim vrstama oblikovat ćemo iznimno vrijedan gradski prostor (park i šetnice).

Spoj tradicije i modernih elemenata obećava odredište privlačno ljudima različite dobi, na kojem će svatko naći svoj interes.

Povezivanje tvrđava, očuvanje spomenika te osnivanje muzeja i galerija omogućiti će educiranje i dodatnu promociju dugogodišnje dubrovačke kulturne baštine.