Utjecaj projekta Golf park Dubrovnik na turizam i gospodarstvo grada Dubrovnika

Studija koju ovdje možete vidjeti samo je dio Studije utjecaja na okoliš, koja je bila izrađena za potrebe Ministarstva zaštite okoliša i prirode.

Studija „Utjecaj projekta Golf park Dubrovnik na turizam i gospodarstvo Dubrovnika“ jasno prikazuje sve parametre ekonomskog utjecaja projekta Golf park Dubrovnik na grad Dubrovnik, Dubrovačko-neretvansku županiju,  ali i utjecaj koji će projekt imati na proračun Republike Hrvatske.

Ekonomsku je studiju izradio jedan od  najvećih domaćih ekonomskih stručnjaka, dr. sc. Hrvoje Pende, koji je za potrebe ekonomske analize projekta kreirao cjelokupan pregled ekonomskog stanja grada Dubrovnika, kako bi zainteresirana javnost mogla vidjeti sve aspekte utjecaja projekta Golf park Dubrovnik na gospodarstvo grada Dubrovnika.

Dr. sc. Hrvoje Pende svoju je analizu predstavio zainteresiranim građanima grada Dubrovnika na javnom izlaganju Studije utjecaja na okoliš 8. siječnja 2013. godine, kada im je izložio sve ekonomske aspekte projekta sa svim prednostima i nedostacima trenutačne ponude grada Dubrovnika, što je rezultat iscrpna istraživanja, koje je proveo.

Studiju „Utjecaj projekta Golf park Dubrovnik na turizam i gospodarstvo Dubrovnika“ možete pogledati u digitalnom obliku.