Iz studije vidljivosti objekata na Srđu:

Odredba članka 36. dubrovačkog GUP-a vrlo  je jasna: „Područje se uređuje tako da ni jedna građevina ne naruši prirodni krajobraz Srđa prema užem gradskom području, dakle ne smije biti vidljiva s obalne strane Grada“. Od samog početka rada na Prijedlogu urbanističkog plana uređenja „Športsko-rekreacijskog centra s golf-igralištem i turističkim naseljem Bosanka sjever i Bosanka jug“ urbanisti se strogo pridržavaju ove odredbe.

To je zorno pokazano i na javnom predstavljanju prijedloga u kinu Sloboda gdje je prikazan računalni model koji pomoću egzaktnih matematičkih metoda provjerava vidljivost svakog objekta iz Grada. Analizom se utvrđuje može li promatrač, čije su oči na 2 m visine iznad terena, vidjeti zgradu visine 8 m, koja bi se nalazila na mjestu analizirane točke na Srđu.Promatrač se nalazi na zidinama s morske strane

Računalni je model upotpunjen podacima s najnovijih trodimenzionalnih zračnih snimaka u mjerilu 1:1000. Dobiveni prostorni model računalno je analiziran s brojnih točaka u gradu, vodeći računa o nadmorskoj visini svake realne točke, ali i visini promatrača. Točnost dobivenih rezultata provjeravana je kontrolnim fotografijama, čime je utvrđena nedvojbena pouzdanost modela.
Također je trebalo napraviti prostorni plan Grada s prikazom konfiguracije terena i visine zgrada, utvrda i zidina. Kritične zone za provjeru vidljivosti  povišeni su dijelovi gradskih zidina s morske strane.


 
Računalni model Grada

Nedvojbeno su utvrđene zone iza hrpta Srđa u kojima se ne smije graditi (označene crvenim točkama, one u kojima se vrhovi građevina visokih 8 metara mogu vidjeti – označene žutim točkama, te zone u kojima se građevine ne vide iz Grada, označene zelenim točkama).


 
Zgrada visine 8 metara u točki B vidjela bi se cijela iz točke A, ista zgrada u točki C nije vidljiva


 
Crvenim je točkama označena zona u kojoj se ne smije graditi

Zanimljivo je da tijekom javnog izlaganja prijedloga urbanističkog plana uređenja platoa Srđa nikomu nije bila sporna sukladnost plana s odredbom dubrovačkog GUP-a kojom je propisano kako se nove građevine ne smiju vidjeti iz Grada, a što ova studija i dokazuje.