Lokacijska dozvola za Srđ - Ivan Kusalić

RAZVOJ GOLF DOBIO LOKACIJSKU DOZVOLU ZA SRĐ

Kusalić ne krije zadovoljstvo, uskoro prezentacija na Bosanci

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja izdalo je 12. listopada lokacijsku dozvolu Razvoj golfu za projekt na Srđu.  Lokacijska dozvola obuhvaća: izgradnju športsko rekreacijskog centra s golf igralištem, izgradnju vodooopskrbnog cjevovoda i rekonstrukciju javne prometnice od D8 do Bosanke. Prokurist Razvoj Golfa Ivan Kusalić ne krije zadovoljstvo ishođenjem ove dozvole i najavljuje njenu prezentaciju  na Bosanci, idućih dana za tamošnje mještane kojih se, kaže ova dozvola najviše i tiče.

Dozvola je izdana u  redovitoj proceduri Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja. Ona obuhvaća cijeli obuhvat projekta onako kako je opisan UPU-om koji je donesen 2003. godine i na nijedan  način ne prejudicira unutarnje uređenje i dispoziciju  prostora u tvrđavi Imperijal – kaže Ivan  Kusalić, prokurist Razvoj golf, koji ističe kako je u postupku ishođenja lokacijske dozvole bilo potrebno prikupiti sve posebne uvjete od puno institucija, a između ostaloga i dva upravna odjela Grada Dubrovnika koji su svi dali poseben uvjete sukladno kojima je i dana lokacijska dozvola. Sve eventualna pojašnjenja i usuglašavanja su već  napravljena sukladno posebnim uvjetima. 

Pojašnjava i sljedeće korake  za Razvoj golf nakon lokacijske dozvole: - Kao što je UPU propisao, projekt se mora realizirati u više faza koje su detaljno propisane i lokacijskom dozvolom. One imaju i više etapa, pa sljedeće što slijedi je daljnje projektiranje za pojedine građevinske dozvole po fazama, odnosno podfazama – govori  Kusalić. Rješenje o lokacijskoj dozvoli za Golf park na Srđu postalo je izvršno 23. listopada, protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom u Splitu, navodi se na internet stranici  Ministarstva graditestva koje ju je objavilo, i gdje stoji kako je strankama u postupku bio omogućen uvid u spis predmeta 28.9.2015. te kako se "stranke u postupku nisu odazvale niti se očitovale u zakonskom roku", unatoč tome što je njeno donošenje bilo predmet rasprave više sjednica Gradskoga vijeća Dubrovnika. M.R.K.

Izvor: Dubrovački vjesnik 03.11.2015.