Amfiteatar

 Amfiteatar

Za brojna kulturna događanja, operne izvedbe i koncerte namjeravamo sagraditi amfiteatar koji će i samom Gradu pružiti dodatne sadržaje . Amfiteatar će imati 2000 mjesta pa će biti najveća stalno otvorena pozornica u Dubrovniku.

Želimo da amfiteatar postane odredište najznamenitijih koncertnih događanja i festivala na području Dubrovnika i županije. Izvedbe tradicionalnoga dubrovačkog plesa linđa i različitih klapa očarati će sve posjetitelje i vjerno prikazati dugogodišnju tradiciju dubrovačkog kraja.