Smještajni kapaciteti

Kuće za odmor
Planira se gradnja 240 luksuznih smještajnih jedinica, namijenjenih prodaji. Kuće će biti smještene u unutrašnjost platoa Srđ i rasprostranjene po cijelom području platoa. Kuće će biti veličine od 700 do 1500 m2 i pružati će vrhunski kvalitetu odmora.

Apartmani
Planirana je izgradnja 400 apartmana, koji će biti smješteni u sklopu turističkog naselja Bosanka.

Hoteli
Planirana je gradnja dva hotela, jedan od 250 soba dok je drugi klasificiran kao Boutique hotel sa 120 soba.