Konjički klub

 Konjički klub

U sklopu projekta planirana je gradnja konjičkoga kluba koji će oduševljavati naše najmlađe. Konjički će klub imatibokseve za konje, ponije za djecu, zatvoreno jahalište, tj. centar za trening, otvorene terene za trening, klupske prostorije i sl. Najmlađim će sugrađanima omogućiti da se naviknu na nove izazove i da steknu samopouzdanje. To će biti mjesto na kojem će cijele godine razvijati svoje emocionalne i socijalne životne vještine.